სტრატეგიული კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის მე-5 შეხვედრა

16-02-2017