ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-4 შეხვედრა თემაზე - „რეკომენდაციები გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვეციისადმი წარსადგენი მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე ორწლიანი განახლებადი ანგარიშის მოსამზადებლად“

დღეს, 13 თებერვალს, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-4 შეხვედრა თემაზე - „რეკომენდაციები გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვეციისადმი წარსადგენი მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე ორწლიანი განახლებადი ანგარიშის მოსამზადებლად“. შეხვედრის თანათავმჯდომარეები იყვნენ ქ-ნი ეკატერინე გრიგალავა - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე და ბ-ნი გიორგი მუხიგულიშვილი, WEG (World Experience for Georgia). შეხვედრა გაიმართა პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში. პროექტის შესახებ დამატებითი ინფომაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებგვერდს www.euconvention.ge

13-02-2017