პროექტის, „ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებები“ შემაჯამებელი კონფერენცია

30-01-2017