სტრატეგიული კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

26-01-2017