“სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში“ ფარგლებში, სასწავლო შეხვედრები ახალციხის საჯარო სკოლებში

26-01-2017