“ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებები” ფარგლებში რიგით მეორე სასწავლო შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკე სასულიერო ლიდერებთან

26-01-2017