“სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში“ ფარგლებში სასწავლო შეხვედრები ქ.ნინოწმინდისა და ახალქალაქის საჯარო სკოლებში

26-01-2017