2017 წლის ქალი ამომრჩეველი - მე-2 ტრენინგი, ახალციხე.

14-09-2017