"სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკული და სატრანსპორტო დერეფანი ახალ გეოპოლიტიკურ გარემოში“.

29-10-2015