სტრატეგიული კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა

21-06-2016