სოფლის მეურნეობა და რეგიონალური განვითარების სამუშაო ჯგუფის რიგით მესამე შეხვედრა თემაზე

13-09-2016